อารีรัตน์ https://pern.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=13-02-2011&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=13-02-2011&group=10&gblog=15 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางการเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ของฉันที่ ROC ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=13-02-2011&group=10&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=13-02-2011&group=10&gblog=15 Sun, 13 Feb 2011 23:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=15-11-2010&group=10&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=15-11-2010&group=10&gblog=14 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางการเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ของฉันที่ ROC ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=15-11-2010&group=10&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=15-11-2010&group=10&gblog=14 Mon, 15 Nov 2010 13:51:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-11-2010&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-11-2010&group=10&gblog=13 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อแตกต่างระหว่าง Staatsexamen I&II (Verschil Staatsexamen I&II)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-11-2010&group=10&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-11-2010&group=10&gblog=13 Sun, 07 Nov 2010 0:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-10-2010&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-10-2010&group=10&gblog=12 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-10-2010&group=10&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-10-2010&group=10&gblog=12 Tue, 26 Oct 2010 16:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-08-2010&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-08-2010&group=10&gblog=11 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมซัมเมอร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-08-2010&group=10&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-08-2010&group=10&gblog=11 Sun, 01 Aug 2010 18:46:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-07-2010&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-07-2010&group=10&gblog=10 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ROC พานักเรียนไปทัศนศึกษา - Marinemuseum]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-07-2010&group=10&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-07-2010&group=10&gblog=10 Sun, 18 Jul 2010 0:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-03-2009&group=5&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-03-2009&group=5&gblog=31 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปรับวีซ่าเนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-03-2009&group=5&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-03-2009&group=5&gblog=31 Tue, 03 Mar 2009 18:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-02-2009&group=5&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-02-2009&group=5&gblog=30 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Netherlands Visa - วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-02-2009&group=5&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-02-2009&group=5&gblog=30 Sat, 28 Feb 2009 4:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-05-2009&group=5&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-05-2009&group=5&gblog=29 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตก ปิดท้าย Trip Netherlands & Fly back with EVA]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-05-2009&group=5&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-05-2009&group=5&gblog=29 Sun, 03 May 2009 22:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2009&group=5&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2009&group=5&gblog=28 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เมนู McDonald Drive-Thru ที่ Netherlands]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2009&group=5&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2009&group=5&gblog=28 Sat, 02 May 2009 21:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-05-2009&group=5&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-05-2009&group=5&gblog=27 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งรถไฟไป Amsterdam ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-05-2009&group=5&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-05-2009&group=5&gblog=27 Fri, 01 May 2009 20:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-05-2009&group=5&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-05-2009&group=5&gblog=26 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยวสวนสนุกที่ Netherlands กันเถอะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-05-2009&group=5&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-05-2009&group=5&gblog=26 Fri, 01 May 2009 16:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=30-04-2009&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=30-04-2009&group=5&gblog=25 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Easter Dinner]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=30-04-2009&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=30-04-2009&group=5&gblog=25 Thu, 30 Apr 2009 16:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-04-2009&group=5&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-04-2009&group=5&gblog=24 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Maastricht...อีกครั้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-04-2009&group=5&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-04-2009&group=5&gblog=24 Tue, 28 Apr 2009 23:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-04-2009&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-04-2009&group=5&gblog=23 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่กี่ชั่วโมงใน Brussel]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-04-2009&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-04-2009&group=5&gblog=23 Sun, 26 Apr 2009 0:15:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=22 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof # 8 ... สุดท้ายแล้วค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=22 Sat, 25 Apr 2009 11:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=21 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof # 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=21 Sat, 25 Apr 2009 19:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=20 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof # 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=20 Sat, 25 Apr 2009 12:44:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=19 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof # 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-04-2009&group=5&gblog=19 Sat, 25 Apr 2009 10:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-04-2009&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-04-2009&group=5&gblog=18 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof # 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-04-2009&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-04-2009&group=5&gblog=18 Fri, 24 Apr 2009 1:42:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-04-2009&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-04-2009&group=5&gblog=17 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof # 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-04-2009&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-04-2009&group=5&gblog=17 Fri, 24 Apr 2009 23:46:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-04-2009&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-04-2009&group=5&gblog=16 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof # 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-04-2009&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-04-2009&group=5&gblog=16 Thu, 23 Apr 2009 21:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-04-2009&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-04-2009&group=5&gblog=15 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof # 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-04-2009&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-04-2009&group=5&gblog=15 Wed, 22 Apr 2009 11:46:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-04-2009&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-04-2009&group=5&gblog=14 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Keukenhof ซะที]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-04-2009&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-04-2009&group=5&gblog=14 Wed, 22 Apr 2009 14:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-04-2009&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-04-2009&group=5&gblog=13 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Fort Kijkduin - บริเวณรอบ ๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-04-2009&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-04-2009&group=5&gblog=13 Tue, 21 Apr 2009 22:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-04-2009&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-04-2009&group=5&gblog=12 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Fort Kijkduin - Aquarium]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-04-2009&group=5&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-04-2009&group=5&gblog=12 Tue, 21 Apr 2009 14:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-04-2009&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-04-2009&group=5&gblog=11 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Fort Kijkduin - Museum]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-04-2009&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-04-2009&group=5&gblog=11 Sat, 18 Apr 2009 3:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=17-04-2009&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=17-04-2009&group=5&gblog=10 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Huisduinen เมือง Den Helder]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=17-04-2009&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=17-04-2009&group=5&gblog=10 Fri, 17 Apr 2009 1:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-01-2010&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-01-2010&group=3&gblog=11 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[บินกับ Singapore airlines ไป Amsterdam]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-01-2010&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-01-2010&group=3&gblog=11 Wed, 06 Jan 2010 0:06:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=04-07-2009&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=04-07-2009&group=3&gblog=10 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ง...จะโหลดอะไรกันนักกันหนาฟะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=04-07-2009&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=04-07-2009&group=3&gblog=10 Sat, 04 Jul 2009 23:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-03-2011&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-03-2011&group=14&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[1 ปีนิด ๆ ผ่านไปกับการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์ - ตั๋วรถไฟ 1 วันราคาพิเศษ (Dagkaart)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-03-2011&group=14&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-03-2011&group=14&gblog=3 Wed, 16 Mar 2011 23:58:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-02-2011&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-02-2011&group=14&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[1 ปีนิด ๆ ผ่านไปกับการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์ - ว่าด้วยเรื่องของ Strippenkaart, OV-Chipkaart]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-02-2011&group=14&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-02-2011&group=14&gblog=2 Tue, 22 Feb 2011 6:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-01-2011&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-01-2011&group=14&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[1 ปีผ่านไปกับการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์ - เรื่องของจักรยานและทางเดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-01-2011&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-01-2011&group=14&gblog=1 Mon, 03 Jan 2011 18:33:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=11-12-2010&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=11-12-2010&group=13&gblog=5 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Vergelijken]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=11-12-2010&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=11-12-2010&group=13&gblog=5 Sat, 11 Dec 2010 2:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=4 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Bijvoeglijke naamwoorden (1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=4 Fri, 10 Dec 2010 23:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Zelfstandig naamwoord ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=3 Fri, 10 Dec 2010 23:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Enkelvoud en meervound ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=2 Fri, 10 Dec 2010 22:40:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Verkleinwoorden]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-12-2010&group=13&gblog=1 Fri, 10 Dec 2010 22:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=30-01-2011&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=30-01-2011&group=12&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจทุกครั้งที่ได้กลับเมืองไทย แต่ไม่ใช่ครั้งนี้...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=30-01-2011&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=30-01-2011&group=12&gblog=3 Sun, 30 Jan 2011 4:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=14-12-2010&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=14-12-2010&group=12&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดบวกชีวิตบวก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=14-12-2010&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=14-12-2010&group=12&gblog=2 Tue, 14 Dec 2010 5:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-11-2010&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-11-2010&group=12&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียความรู้สึกค่ะ ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-11-2010&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-11-2010&group=12&gblog=1 Fri, 26 Nov 2010 14:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-12-2010&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-12-2010&group=11&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Babysitter ครั้งที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-12-2010&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-12-2010&group=11&gblog=3 Fri, 24 Dec 2010 5:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=14-12-2010&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=14-12-2010&group=11&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[งานที่ 2 - Babysitter ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=14-12-2010&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=14-12-2010&group=11&gblog=2 Tue, 14 Dec 2010 0:46:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-08-2010&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-08-2010&group=11&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[งานแรกที่เนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-08-2010&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-08-2010&group=11&gblog=1 Sun, 08 Aug 2010 0:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-05-2010&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-05-2010&group=10&gblog=9 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ROC พานักเรียนไปทัศนศึกษา - ตอนที่ 2 ไปเก็บดอกทิวลิป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-05-2010&group=10&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-05-2010&group=10&gblog=9 Mon, 03 May 2010 18:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2010&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2010&group=10&gblog=8 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ROC พานักเรียนไปทัศนศึกษา - ตอนที่ 1 ไปดูกังหันลม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2010&group=10&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2010&group=10&gblog=8 Sun, 02 May 2010 16:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-04-2010&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-04-2010&group=10&gblog=7 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[โดนจับให้ย้ายชั้นเรียนซะงั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-04-2010&group=10&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-04-2010&group=10&gblog=7 Fri, 16 Apr 2010 16:11:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-03-2010&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-03-2010&group=10&gblog=6 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกหลังไปเรียนภาษาได้ 6 วัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-03-2010&group=10&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-03-2010&group=10&gblog=6 Mon, 22 Mar 2010 5:40:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=12-03-2010&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=12-03-2010&group=10&gblog=5 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเรียนภาษาวันที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=12-03-2010&group=10&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=12-03-2010&group=10&gblog=5 Fri, 12 Mar 2010 16:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-03-2010&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-03-2010&group=10&gblog=4 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเรียนภาษาวันแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-03-2010&group=10&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-03-2010&group=10&gblog=4 Wed, 10 Mar 2010 18:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-02-2010&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-02-2010&group=10&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปปฐมนิเทศที่ ROC ค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-02-2010&group=10&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-02-2010&group=10&gblog=3 Sun, 21 Feb 2010 20:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-02-2010&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-02-2010&group=10&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้รับจดหมายแจ้งจาก ROC]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-02-2010&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=10-02-2010&group=10&gblog=2 Wed, 10 Feb 2010 4:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-01-2010&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-01-2010&group=10&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้รับจดหมายแจ้งเรื่องเรียนจากอำเภอและไปทดสอบ (Intake Toets) ก่อนไปโรงเรียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-01-2010&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=26-01-2010&group=10&gblog=1 Tue, 26 Jan 2010 19:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-12-2010&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-12-2010&group=9&gblog=9 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Surprise Gift !!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-12-2010&group=9&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=21-12-2010&group=9&gblog=9 Tue, 21 Dec 2010 22:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=09-12-2010&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=09-12-2010&group=9&gblog=8 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[บริเวณแถว ๆ บ้านในวันที่หมอกเริ่มจาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=09-12-2010&group=9&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=09-12-2010&group=9&gblog=8 Thu, 09 Dec 2010 0:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-09-2010&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-09-2010&group=9&gblog=7 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้รับจดหมายให้ไปตรวจภายในจาก bevolkingsonderzoek]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-09-2010&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-09-2010&group=9&gblog=7 Mon, 27 Sep 2010 21:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-08-2010&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-08-2010&group=9&gblog=6 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวงาน Sail Amsterdam 2010 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-08-2010&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-08-2010&group=9&gblog=6 Tue, 24 Aug 2010 15:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-05-2010&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-05-2010&group=9&gblog=4 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปหาหมอฟันครั้งแรกที่เนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-05-2010&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-05-2010&group=9&gblog=4 Thu, 06 May 2010 3:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-04-2010&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-04-2010&group=9&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Cheese Market (Kaasmarkt) - 2 April 2010]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-04-2010&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-04-2010&group=9&gblog=3 Wed, 28 Apr 2010 22:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=11-02-2010&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=11-02-2010&group=9&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อแม่ไปยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=11-02-2010&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=11-02-2010&group=9&gblog=2 Thu, 11 Feb 2010 14:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-01-2010&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-01-2010&group=9&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[งานประจำวัน และ เด็กเวร !!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-01-2010&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=16-01-2010&group=9&gblog=1 Sat, 16 Jan 2010 1:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=15-11-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=15-11-2010&group=8&gblog=6 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อบัตร Verbijfvergunning ใบที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=15-11-2010&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=15-11-2010&group=8&gblog=6 Mon, 15 Nov 2010 3:08:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=09-05-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=09-05-2010&group=8&gblog=5 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำประกันสุขภาพที่เนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=09-05-2010&group=8&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=09-05-2010&group=8&gblog=5 Sun, 09 May 2010 14:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-04-2010&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-04-2010&group=8&gblog=4 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาวุฒิไปเทียบที่ UWV ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-04-2010&group=8&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-04-2010&group=8&gblog=4 Fri, 23 Apr 2010 21:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=19-01-2010&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=19-01-2010&group=8&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปติดต่อเรื่องโรงเรียนเรียนภาษา และไปรับบัตรที่ IND]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=19-01-2010&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=19-01-2010&group=8&gblog=3 Tue, 19 Jan 2010 18:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-01-2010&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-01-2010&group=8&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไป GGD ตรวจปอด, ไปรายงานตัวที่ IND และได้รับจดหมายจากอำเภอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-01-2010&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-01-2010&group=8&gblog=2 Fri, 08 Jan 2010 17:31:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-01-2010&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-01-2010&group=8&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปรายงานตัวที่ Gemeente]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-01-2010&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-01-2010&group=8&gblog=1 Thu, 07 Jan 2010 23:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-03-2011&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-03-2011&group=7&gblog=9 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[การสอบ MVV ตั้งแต่ 1 เมษายน 2011 เป็นต้นไป (Het basisexamen inburgering in het buitenland)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-03-2011&group=7&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-03-2011&group=7&gblog=9 Fri, 18 Mar 2011 21:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-12-2009&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-12-2009&group=7&gblog=8 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[แปลและรับรองสูติบัตรเพื่อไปใช้ยื่นที่เนเธอร์แลนด์หลังได้วีซ่า MVV]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-12-2009&group=7&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-12-2009&group=7&gblog=8 Sun, 27 Dec 2009 22:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-12-2009&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-12-2009&group=7&gblog=7 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกสารที่ใช้ยื่นสถานทูตหลังวีซ่า MVV ผ่าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-12-2009&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-12-2009&group=7&gblog=7 Wed, 23 Dec 2009 23:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-12-2009&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-12-2009&group=7&gblog=6 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ยื่นวีซ่า MVV อีกครั้ง และผลวีซ่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-12-2009&group=7&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-12-2009&group=7&gblog=6 Thu, 03 Dec 2009 13:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-11-2009&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-11-2009&group=7&gblog=5 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อวีซ่า MVV ไม่ผ่าน - MVV Visa is Negative !!!! ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-11-2009&group=7&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-11-2009&group=7&gblog=5 Sun, 22 Nov 2009 15:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=19-11-2009&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=19-11-2009&group=7&gblog=4 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า MVV]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=19-11-2009&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=19-11-2009&group=7&gblog=4 Thu, 19 Nov 2009 21:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-09-2009&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-09-2009&group=7&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบ MVV และหนังสือที่ใช้อ่านสอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-09-2009&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-09-2009&group=7&gblog=3 Fri, 25 Sep 2009 21:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-08-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-08-2009&group=7&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[สมัครสอบภาษา Dutch เพื่อ MVV]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-08-2009&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=18-08-2009&group=7&gblog=2 Tue, 18 Aug 2009 20:43:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2009&group=7&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษา Dutch ... สาเหตุที่ฉันต้องเรียน(รู้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2009&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=02-05-2009&group=7&gblog=1 Sat, 02 May 2009 13:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-08-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-08-2009&group=6&gblog=5 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาว Dutch ที่เมืองไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-08-2009&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=03-08-2009&group=6&gblog=5 Mon, 03 Aug 2009 16:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-08-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-08-2009&group=6&gblog=4 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องวุ่น ๆ ของฉันเมื่อต้องไปรับรองเอกสารที่กงสุล แจ้งวัฒนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-08-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=01-08-2009&group=6&gblog=4 Sat, 01 Aug 2009 9:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=31-07-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=31-07-2009&group=6&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ่ายรูปชุดแต่งงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=31-07-2009&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=31-07-2009&group=6&gblog=3 Fri, 31 Jul 2009 21:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-07-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-07-2009&group=6&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ฉันเป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-07-2009&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-07-2009&group=6&gblog=2 Thu, 23 Jul 2009 9:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-07-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-07-2009&group=6&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อต้องเตรียมเอกสารที่จะใช้จดทะเบียนสมรสที่เมืองไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-07-2009&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=22-07-2009&group=6&gblog=1 Wed, 22 Jul 2009 14:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-04-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-04-2009&group=5&gblog=9 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Schoorl]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-04-2009&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-04-2009&group=5&gblog=9 Wed, 08 Apr 2009 19:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-04-2009&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-04-2009&group=5&gblog=8 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Visit Jelger's family]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-04-2009&group=5&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=07-04-2009&group=5&gblog=8 Tue, 07 Apr 2009 20:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=7 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปซื้อที่นอนใหม่ และไปที่ IKEA]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=7 Mon, 06 Apr 2009 21:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=6 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Den Helder & Schagen]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=6 Mon, 06 Apr 2009 19:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=5 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก Amsterdam สู่ Den Helder]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=5 Mon, 06 Apr 2009 22:27:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=4 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วฉันก็มาถึง Schiphol Airport - Netherlands ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=06-04-2009&group=5&gblog=4 Mon, 06 Apr 2009 18:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=05-04-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=05-04-2009&group=5&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Fly with EVA to Netherlands ภาค 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=05-04-2009&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=05-04-2009&group=5&gblog=3 Sun, 05 Apr 2009 17:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=05-04-2009&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=05-04-2009&group=5&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Fly with EVA to Netherlands ภาค 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=05-04-2009&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=05-04-2009&group=5&gblog=2 Sun, 05 Apr 2009 2:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=04-04-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=04-04-2009&group=5&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดกระเป๋า เตรียมตัวบินไป Netherlands]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=04-04-2009&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=04-04-2009&group=5&gblog=1 Sat, 04 Apr 2009 18:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=13-06-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=13-06-2009&group=3&gblog=9 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[New (2nd Hand) Car !!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=13-06-2009&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=13-06-2009&group=3&gblog=9 Sat, 13 Jun 2009 16:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-05-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-05-2009&group=3&gblog=8 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวร้ายและข่าวดีของแมนจู ทำเอาตรูตกใจเร้ย T_T]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-05-2009&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=28-05-2009&group=3&gblog=8 Thu, 28 May 2009 12:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-05-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-05-2009&group=3&gblog=7 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษใช้ประกอบการขอวีซ่า - Proof of Work Letter]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-05-2009&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=24-05-2009&group=3&gblog=7 Sun, 24 May 2009 7:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-05-2009&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-05-2009&group=3&gblog=5 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[นามบัตรใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-05-2009&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=08-05-2009&group=3&gblog=5 Fri, 08 May 2009 13:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-04-2009&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-04-2009&group=3&gblog=4 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Bithday To Me & Everybody ^_^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-04-2009&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=27-04-2009&group=3&gblog=4 Mon, 27 Apr 2009 12:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-03-2009&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-03-2009&group=3&gblog=3 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Surprise !!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-03-2009&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=25-03-2009&group=3&gblog=3 Wed, 25 Mar 2009 23:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-03-2009&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-03-2009&group=3&gblog=2 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[My Valentine's Card]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-03-2009&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-03-2009&group=3&gblog=2 Mon, 23 Mar 2009 22:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-03-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-03-2009&group=3&gblog=1 https://pern.bloggang.com/rss <![CDATA[Valentine's Day 2009 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-03-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pern&month=23-03-2009&group=3&gblog=1 Mon, 23 Mar 2009 21:52:20 +0700